1. หน้าหลัก
  2. เอเชีย
  3. ญี่ปุ่น
  4. ชิซึโอกะ

ภาพรวมของ ชิซึโอกะ

ชิซึโอกะ
ประชากร-
รหัสเมืองFSZ
สายการบินยอดนิยม
  • ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
  • ไชนาแอร์ไลน์
  • แอร์โซล
เวลาเที่ยวบินประมาณ 6~9 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากชิซึโอกะ

สามารถเข้าถึงสูงสุด ชิซึโอกะ ในเวลาประมาณ 6~9 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ชิซึโอกะ ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ชิซึโอกะ อย่างมีความหมาย