1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB42,610

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH41,NH731)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 09:20
  • เซนได
  • 18h 50m

บนปฏิทิน เซนได⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก ไทเป(TPE) THB14,355~

เซนได จาก ไทเป(TSA) THB18,396~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH985,NH731)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 09:20
  • เซนได
  • 18h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,665
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH97,NH731)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 09:20
  • เซนได
  • 18h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,665
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH3829,NH731)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 09:20
  • เซนได
  • 18h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH985,NH735)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 11:10
  • เซนได
  • 20h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH13,NH735)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 11:10
  • เซนได
  • 20h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH15,NH735)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 11:10
  • เซนได
  • 20h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB42,611
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,NH86,NH851)

  • 2020/10/1120:10
  • เซนได
  • 2020/10/12 (+1) 12:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH41,NH735)

  • 2020/10/1913:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2020/10/20 (+1) 11:10
  • เซนได
  • 20h 40m