1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB26,876
 • THB79,082

กรองตามสายการบิน

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,877
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ151,OZ212)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 15:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ211,OZ152)

  • 2021/03/3123:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 20h 10m

บนปฏิทิน เซนได⇔ซานฟรานซิสโก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก ซานฟรานซิสโก(SFO) THB26,876~

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB33,881
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ151,OZ6614)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 11:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 14h 50m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ211,OZ152)

  • 2021/03/3123:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 20h 10m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB76,191
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6981,OZ212)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 15:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ211,NH6982)

  • 2021/03/3123:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 20h 10m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB79,083
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ151,OZ204,OZ6348)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 21:15
  • ซานฟรานซิสโก
  • 24h 35m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ211,OZ152)

  • 2021/03/3123:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 20h 10m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB79,083
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ151,OZ212)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 15:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 18h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ6347,OZ203,OZ152)

  • 2021/03/3117:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 26h 40m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB83,064
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ151,OZ6614)

  • 2021/03/3112:40
  • เซนได
  • 2021/03/31 11:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 14h 50m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ6347,OZ203,OZ152)

  • 2021/03/3117:00
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 11:40
  • เซนได
  • 26h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB127,265
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7996,UA838)

  • 2021/03/3113:50
  • เซนได
  • 2021/03/31 10:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA257,UA32,UA7932)

  • 2021/03/3122:45
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 20:10
  • เซนได
  • 29h 25m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB127,265
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7996,UA838)

  • 2021/03/3113:50
  • เซนได
  • 2021/03/31 10:30
  • ซานฟรานซิสโก
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA257,UA39,UA7932)

  • 2021/03/3122:45
  • ซานฟรานซิสโก
  • 2021/04/02 (+2) 20:10
  • เซนได
  • 29h 25m