1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB33,886
 • THB40,285

กรองตามสายการบิน

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB33,886
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR117,BR32)

  • 2021/03/1516:15
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 22:10
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 42h 55m
 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR31,BR118)

  • 2021/03/1901:20
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/20 (+1) 14:25
  • เซนได
  • 24h 5m

บนปฏิทิน เซนได⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก นิวยอร์ก(JFK) THB33,886~

เซนได จาก นิวยอร์ก(EWR) THB34,137~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5813,HA828,HA50)

  • 2021/03/1516:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5946)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/21 (+2) 19:50
  • เซนได
  • 44h 50m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5813,HA828,HA50)

  • 2021/03/1516:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5949)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/21 (+2) 20:55
  • เซนได
  • 45h 55m

LXสวิสแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB52,959
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  สวิสแอร์ LX4387,LX161,LX18)

  • 2021/03/1508:05
  • เซนได
  • 2021/03/15 21:25
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 26h 20m
 • เส้นทาง 2

  สวิสแอร์ LX19,LX160,LX4386)

  • 2021/03/1923:05
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/03/21 (+2) 10:50
  • เซนได
  • 22h 45m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5810,HA828,HA50)

  • 2021/03/1511:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 32h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5946)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/21 (+2) 19:50
  • เซนได
  • 44h 50m

บนปฏิทิน เซนได⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก นิวยอร์ก(LGA) THB43,781~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5810,HA828,HA50)

  • 2021/03/1511:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 32h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5949)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/21 (+2) 20:55
  • เซนได
  • 45h 55m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5813,HA828,HA50)

  • 2021/03/1516:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5940)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/22 (+3) 09:30
  • เซนได
  • 58h 30m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,285
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5813,HA828,HA50)

  • 2021/03/1516:00
  • เซนได
  • 2021/03/16 (+1) 06:55
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA51,HA441,HA5942)

  • 2021/03/1910:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/22 (+3) 12:55
  • เซนได
  • 61h 55m