1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB30,147
 • THB31,093

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,094
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH734,NH24,NH819)

  • 2020/10/2010:00
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH820,NH3235)

  • 2020/11/0709:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/07 20:15
  • เซนได
  • 9h 45m

บนปฏิทิน เซนได⇔มะนิลา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก มะนิลา(MNL) THB20,503~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,309
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1223,NH4720,NH819)

  • 2020/10/2010:05
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH820,NH3235)

  • 2020/11/0709:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/07 20:15
  • เซนได
  • 9h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,309
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1223,NH62,NH819)

  • 2020/10/2010:05
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH820,NH3235)

  • 2020/11/0709:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/07 20:15
  • เซนได
  • 9h 45m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,148
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,PR437)

  • 2020/10/2020:10
  • เซนได
  • 2020/10/21 (+1) 17:10
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 22h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR422,NH3235)

  • 2020/11/0708:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/07 20:15
  • เซนได
  • 10h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,094
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH734,NH24,NH819)

  • 2020/10/2010:00
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH870,NH3231)

  • 2020/11/0714:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/08 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 19h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,309
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1223,NH4720,NH819)

  • 2020/10/2010:05
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH870,NH3231)

  • 2020/11/0714:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/08 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 19h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,309
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1223,NH62,NH819)

  • 2020/10/2010:05
  • เซนได
  • 2020/10/20 20:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH870,NH3231)

  • 2020/11/0714:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/08 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 19h 0m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,148
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH370,PR437)

  • 2020/10/2020:10
  • เซนได
  • 2020/10/21 (+1) 17:10
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 22h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR428,NH3235)

  • 2020/11/0707:15
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/07 20:15
  • เซนได
  • 12h 0m