1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB33,194

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2214,JL727,TG319)

  • 2021/03/3018:50
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 20h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2205)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 13:10
  • เซนได
  • 20h 25m

บนปฏิทิน เซนได⇔กาฐมาณฑุ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก กาฐมาณฑุ(KTM) THB33,194~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2214,JL727,TG319)

  • 2021/03/3018:50
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 20h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2207)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 15:00
  • เซนได
  • 22h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2208,JL727,TG319)

  • 2021/03/3014:45
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 24h 55m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2205)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 13:10
  • เซนได
  • 20h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2214,JL727,TG319)

  • 2021/03/3018:50
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 20h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2213)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 18:10
  • เซนได
  • 25h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2206,JL727,TG319)

  • 2021/03/3013:15
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 26h 25m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2205)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 13:10
  • เซนได
  • 20h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2208,JL727,TG319)

  • 2021/03/3014:45
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 24h 55m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2207)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 15:00
  • เซนได
  • 22h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2206,JL727,TG319)

  • 2021/03/3013:15
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 26h 25m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2207)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 15:00
  • เซนได
  • 22h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,393
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2204,JL727,TG319)

  • 2021/03/3011:20
  • เซนได
  • 2021/03/31 (+1) 12:25
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 28h 20m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG320,JL728,JL2205)

  • 2021/04/1113:30
  • กาฐมาณฑุ (ทริบฮูวาน)
  • 2021/04/12 (+1) 13:10
  • เซนได
  • 20h 25m