1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB35,278
 • THB77,685

กรองตามสายการบิน

TGการบิินไทย

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,279
 • เส้นทาง 1

  การบิินไทย TG627,TG491)

  • 2020/12/0411:15
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 12:05
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 20h 50m
 • เส้นทาง 2

  การบิินไทย TG492,TG626)

  • 2020/12/0814:50
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 07:40
  • เซนได
  • 20h 50m

บนปฏิทิน เซนได⇔โอ๊คแลนด์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซนได จาก โอ๊คแลนด์(AKL) THB35,278~

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB77,687
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,SQ637,SQ285)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 13:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ282,SQ632,NH3235)

  • 2020/12/0801:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/08 20:15
  • เซนได
  • 22h 55m

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB81,880
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,SQ637,SQ285)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 13:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ286,SQ636,NH3231)

  • 2020/12/0815:15
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 23h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB84,134
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3234,NH879,NH7964)

  • 2020/12/0413:50
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 18:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 24h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7965,NH880,NH3231)

  • 2020/12/0810:40
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 28h 10m

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB81,880
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,SQ637,SQ285)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 13:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ286,SQ636,NH3235)

  • 2020/12/0815:15
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 20:15
  • เซนได
  • 33h 0m

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB86,522
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,SQ637,SQ285)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 13:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ282,SQ12,NH3235)

  • 2020/12/0801:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/08 20:15
  • เซนได
  • 22h 55m

SQสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB86,522
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,SQ637,SQ285)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 13:20
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 25h 15m
 • เส้นทาง 2

  สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ286,SQ638,NH3231)

  • 2020/12/0815:15
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 23h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB84,134
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH3232,NH879,NH7964)

  • 2020/12/0408:05
  • เซนได
  • 2020/12/05 (+1) 18:45
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 30h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7965,NH880,NH3231)

  • 2020/12/0810:40
  • โอ๊คแลนด์ 
  • 2020/12/09 (+1) 10:50
  • เซนได
  • 28h 10m