1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB38,745
 • THB66,453

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,746
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR774,QR1399)

  • 2021/05/1602:40
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 13:30
  • ตูนิส
  • 30h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR1400,QR779)

  • 2021/05/2016:00
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 09:35
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 21h 35m

AFแอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB64,913
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF457,AF1284)

  • 2021/05/1615:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 10:40
  • ตูนิส
  • 15h 30m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF1285,AF454)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 06:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 22h 50m

AFแอร์ฟรานซ์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB64,913
 • เส้นทาง 1

  แอร์ฟรานซ์ AF457,AF1184)

  • 2021/05/1615:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 17:45
  • ตูนิส
  • 22h 35m
 • เส้นทาง 2

  แอร์ฟรานซ์ AF1285,AF454)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 06:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 22h 50m

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB66,454
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL792,KL1243,KL2176)

  • 2021/05/1619:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/18 (+2) 10:40
  • ตูนิส
  • 35h 30m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL2179,KL2016,KL791)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 17:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 33h 30m

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB66,454
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL792,KL1243,KL2176)

  • 2021/05/1619:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/18 (+2) 10:40
  • ตูนิส
  • 35h 30m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL2179,KL1244,KL791)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 17:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 33h 30m

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB66,497
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL792,KL1243,KL2176)

  • 2021/05/1619:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/18 (+2) 10:40
  • ตูนิส
  • 35h 30m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL2179,KL2002,KL791)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 17:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 33h 30m

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB66,454
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL792,KL1229,KL2176)

  • 2021/05/1619:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/19 (+3) 10:40
  • ตูนิส
  • 59h 30m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL2179,KL2016,KL791)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 17:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 33h 30m

KLเคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB66,454
 • เส้นทาง 1

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL792,KL1229,KL2176)

  • 2021/05/1619:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/19 (+3) 10:40
  • ตูนิส
  • 59h 30m
 • เส้นทาง 2

  เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์ KL2179,KL1244,KL791)

  • 2021/05/2011:40
  • ตูนิส
  • 2021/05/21 (+1) 17:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 33h 30m