1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

เซาเปาโล(SAO) แฟรงก์เฟิร์ต(FRA)
แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) เซาเปาโล(SAO)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB35,387
 • THB36,263
 • THB36,690

กรองตามสายการบิน

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,389
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH506)

  • 2021/05/2021:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 04:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 11h 50m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน เซาเปาโล⇔แฟรงก์เฟิร์ต ตรวจสอบราคาต่ำสุด

เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร จาก แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) THB34,986~

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,681
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สวิสแอร์ LX1077,LX92)

  • 2021/05/2020:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 13h 35m

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,624
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH1190,LH5898)

  • 2021/05/2013:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 21h 30m

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB35,681
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สวิสแอร์ LX3605,LX92)

  • 2021/05/2013:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 21h 30m

IBไอบีเรียแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,718
 • เส้นทาง 1

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB6824,IB8706)

  • 2021/05/1614:35
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:25
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 15h 50m
 • เส้นทาง 2

  ไอบีเรียแอร์ไลน์ IB8711,IB6827)

  • 2021/05/2019:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:50
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 14h 55m

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,211
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH106,LH2372,LH5898)

  • 2021/05/2013:15
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 21h 15m

LHสายการบินลุฟต์ฮันซา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,340
 • เส้นทาง 1

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH507)

  • 2021/05/1618:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 11:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 11h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  สายการบินลุฟต์ฮันซา LH5764,LH5865,LH5898)

  • 2021/05/2013:05
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 21h 25m

LXสวิสแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB36,265
 • เส้นทาง 1

  สวิสแอร์ LX93,LX1076)

  • 2021/05/1618:10
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 2021/05/17 (+1) 20:10
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 21h 0m
 • เส้นทาง 2

  สวิสแอร์ LX1077,LX92)

  • 2021/05/2020:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2021/05/21 (+1) 05:30
  • เซาเปาโล/กัวรุลฮอส–โกเวอนาดอร์ อังเดร ฟรังโก มอนโตโร
  • 13h 35m