1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB19,568

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,449
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,NH853)

  • 2021/03/2509:55
  • ซากะ
  • 2021/03/25 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 6h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH455)

  • 2021/03/2808:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/28 17:55
  • ซากะ
  • 8h 15m

บนปฏิทิน ซากะ⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ซากะ จาก ไทเป(TPE) THB19,568~

ซากะ จาก ไทเป(TSA) THB20,463~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,344
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,NH853)

  • 2021/03/2509:55
  • ซากะ
  • 2021/03/25 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 6h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH457)

  • 2021/03/2813:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/03/28 21:25
  • ซากะ
  • 6h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,569
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,NH823)

  • 2021/03/2512:15
  • ซากะ
  • 2021/03/25 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH455)

  • 2021/03/2808:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/28 17:55
  • ซากะ
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,464
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,NH823)

  • 2021/03/2512:15
  • ซากะ
  • 2021/03/25 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 10h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH457)

  • 2021/03/2813:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/03/28 21:25
  • ซากะ
  • 6h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,449
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH452,NH853)

  • 2021/03/2506:50
  • ซากะ
  • 2021/03/25 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 10h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH455)

  • 2021/03/2808:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/28 17:55
  • ซากะ
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,449
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,NH853)

  • 2021/03/2509:55
  • ซากะ
  • 2021/03/25 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 6h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH457)

  • 2021/03/2808:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/28 21:25
  • ซากะ
  • 11h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,344
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH452,NH853)

  • 2021/03/2506:50
  • ซากะ
  • 2021/03/25 15:50
  • ไทเป ซงชาน
  • 10h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH852,NH457)

  • 2021/03/2813:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/03/28 21:25
  • ซากะ
  • 6h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,569
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,NH823)

  • 2021/03/2509:55
  • ซากะ
  • 2021/03/25 22:05
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 13h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH824,NH455)

  • 2021/03/2808:40
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/03/28 17:55
  • ซากะ
  • 8h 15m