1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB45,059

กรองตามสายการบิน

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB45,060
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,OZ9713)

  • 2020/12/3112:20
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:30
  • ปูซาน
  • 9h 10m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ9714,NH451)

  • 2021/01/0415:30
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 17h 50m

บนปฏิทิน ซากะ⇔ปูซาน ตรวจสอบราคาต่ำสุด

ซากะ จาก ปูซาน(PUS) THB45,059~

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,KE5716)

  • 2020/12/3112:20
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1118,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0416:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 16h 40m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,KE5716)

  • 2020/12/3112:20
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1116,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0415:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 17h 40m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,KE5716)

  • 2020/12/3110:00
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 11h 0m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1118,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0416:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 16h 40m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH454,KE5716)

  • 2020/12/3110:00
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 11h 0m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1116,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0415:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 17h 40m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,KE5716)

  • 2020/12/3112:20
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1110,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0412:55
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 20h 25m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH982,KE5716)

  • 2020/12/3112:20
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1108,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0411:55
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 21h 25m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,241
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH452,KE5716)

  • 2020/12/3106:55
  • ซากะ
  • 2020/12/31 21:00
  • ปูซาน
  • 14h 5m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE1118,KE5709,NH451)

  • 2021/01/0416:40
  • ปูซาน
  • 2021/01/05 (+1) 09:20
  • ซากะ
  • 16h 40m