1. หน้าหลัก
  2. ตะวันออกกลาง
  3. ซาอุดิอาราเบีย
  4. ริยาด

ภาพรวมของ ริยาด

ริยาด
ประชากร-
รหัสเมืองRUH
สายการบินยอดนิยม
  • เอมิเรตส์แอร์ไลน์
  • โคเรียนแอร์
  • ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 8~12 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากริยาด

สามารถเข้าถึงสูงสุด ริยาด ในเวลาประมาณ 8~12 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ริยาด ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ริยาด อย่างมีความหมาย