1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. ลัตเวีย
  4. ริกา

ภาพรวมของ ริกา

ริกา
ประชากร-
รหัสเมืองRIX
สายการบินยอดนิยม
  • เจแปนแอร์ไลน์
  • ล็อตโปแลนด์
  • แอร์ฟรานซ์
เวลาเที่ยวบินประมาณ 13~14 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากริกา

สามารถเข้าถึงสูงสุด ริกา ในเวลาประมาณ 13~14 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ ริกา ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง ริกา อย่างมีความหมาย