1. หน้าหลัก
  2. ยุโรป
  3. โปแลนด์
  4. พอซนัน

ภาพรวมของ พอซนัน

พอซนัน
ประชากร-
รหัสเมืองPOZ
สายการบินยอดนิยม
  • แอร์ไชน่า
  • ล็อตโปแลนด์
  • สายการบินลุฟต์ฮันซา
เวลาเที่ยวบินประมาณ 13~15 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากพอซนัน

สามารถเข้าถึงสูงสุด พอซนัน ในเวลาประมาณ 13~15 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ พอซนัน ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง พอซนัน อย่างมีความหมาย