1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB14,862
 • THB19,642

กรองตามสายการบิน

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,863
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI121)

  • 2021/02/1011:55
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 12:35
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI122)

  • 2021/02/1517:20
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 19:45
  • นาฮะ
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก ไทเป(TPE) THB5,890~

นาฮะ จาก ไทเป(TSA) THB16,476~

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,863
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI123)

  • 2021/02/1020:55
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 21:35
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI122)

  • 2021/02/1517:20
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 19:45
  • นาฮะ
  • 1h 25m
  • ไม่หยุด

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,863
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI121)

  • 2021/02/1011:55
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 12:35
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI120)

  • 2021/02/1508:15
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 10:45
  • นาฮะ
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,863
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI123)

  • 2021/02/1020:55
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 21:35
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI120)

  • 2021/02/1508:15
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 10:45
  • นาฮะ
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,459
 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR113)

  • 2021/02/1010:15
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 10:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR112)

  • 2021/02/1506:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 09:15
  • นาฮะ
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,459
 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR113)

  • 2021/02/1010:15
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 10:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR186)

  • 2021/02/1516:50
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 19:10
  • นาฮะ
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,459
 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR185)

  • 2021/02/1020:10
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 20:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR112)

  • 2021/02/1506:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 09:15
  • นาฮะ
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,459
 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR185)

  • 2021/02/1020:10
  • นาฮะ
  • 2021/02/10 20:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 1h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR186)

  • 2021/02/1516:50
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/02/15 19:10
  • นาฮะ
  • 1h 20m
  • ไม่หยุด