1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,951

กรองตามสายการบิน

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,382
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI121,CI755)

  • 2021/01/0811:55
  • นาฮะ
  • 2021/01/09 (+1) 00:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 13h 45m
 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI756,CI120)

  • 2021/01/1102:30
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/11 10:45
  • นาฮะ
  • 7h 15m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก สิงคโปร์(SIN) THB16,957~

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,952
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR185,BR225)

  • 2021/01/0820:10
  • นาฮะ
  • 2021/01/09 (+1) 12:10
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 0m
 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR216,BR112)

  • 2021/01/1115:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/12 (+1) 09:15
  • นาฮะ
  • 16h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL920,JL711)

  • 2021/01/0820:15
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 29h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL925)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/11 22:45
  • นาฮะ
  • 13h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL918,JL711)

  • 2021/01/0819:05
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 30h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL925)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/11 22:45
  • นาฮะ
  • 13h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL916,JL711)

  • 2021/01/0817:35
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 32h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL925)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/11 22:45
  • นาฮะ
  • 13h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL914,JL711)

  • 2021/01/0815:45
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 34h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL925)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/11 22:45
  • นาฮะ
  • 13h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL920,JL711)

  • 2021/01/0820:15
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 29h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL901)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/12 (+1) 09:15
  • นาฮะ
  • 23h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,057
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL918,JL711)

  • 2021/01/0819:05
  • นาฮะ
  • 2021/01/10 (+2) 00:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 30h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL712,JL901)

  • 2021/01/1108:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2021/01/12 (+1) 09:15
  • นาฮะ
  • 23h 55m