1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,989

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL906,JL93)

  • 2020/12/1612:10
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 18:15
  • กิมโป
  • 6h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL913)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:20
  • นาฮะ
  • 6h 25m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก โซล(ICN) THB8,082~

นาฮะ จาก โซล(GMP) THB14,730~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL914,JL95)

  • 2020/12/1615:45
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 22:15
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL913)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:20
  • นาฮะ
  • 6h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL906,JL93)

  • 2020/12/1612:10
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 18:15
  • กิมโป
  • 6h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL915)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:50
  • นาฮะ
  • 6h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL904,JL93)

  • 2020/12/1611:30
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 18:15
  • กิมโป
  • 6h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL913)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:20
  • นาฮะ
  • 6h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL912,JL95)

  • 2020/12/1615:15
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 22:15
  • กิมโป
  • 7h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL913)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:20
  • นาฮะ
  • 6h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL914,JL95)

  • 2020/12/1615:45
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 22:15
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL915)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:50
  • นาฮะ
  • 6h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL904,JL93)

  • 2020/12/1611:30
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 18:15
  • กิมโป
  • 6h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL915)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:50
  • นาฮะ
  • 6h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,990
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL912,JL95)

  • 2020/12/1615:15
  • นาฮะ
  • 2020/12/16 22:15
  • กิมโป
  • 7h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL915)

  • 2020/12/1807:55
  • กิมโป
  • 2020/12/18 14:50
  • นาฮะ
  • 6h 55m