1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB26,312
 • THB38,771

กรองตามสายการบิน

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,312
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR113,BR32)

  • 2021/02/0110:15
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 21:10
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 24h 55m
 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR31,BR112)

  • 2021/03/0100:20
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2021/03/02 (+1) 09:15
  • นาฮะ
  • 18h 55m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก นิวยอร์ก(JFK) THB26,312~

นาฮะ จาก นิวยอร์ก(LGA) THB27,536~

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,772
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6245,AC22,AC722)

  • 2021/02/0112:00
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 19:46
  • ลากวาเดีย
  • 21h 46m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7635,AC5,AC6244)

  • 2021/03/0110:55
  • ลากวาเดีย
  • 2021/03/02 (+1) 21:05
  • นาฮะ
  • 20h 10m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,772
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6245,AC22,AC722)

  • 2021/02/0112:00
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 19:46
  • ลากวาเดีย
  • 21h 46m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7633,AC5,AC6244)

  • 2021/03/0108:40
  • ลากวาเดีย
  • 2021/03/02 (+1) 21:05
  • นาฮะ
  • 22h 25m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,772
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6245,AC22,AC722)

  • 2021/02/0112:00
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 19:46
  • ลากวาเดีย
  • 21h 46m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7631,AC5,AC6244)

  • 2021/03/0106:40
  • ลากวาเดีย
  • 2021/03/02 (+1) 21:05
  • นาฮะ
  • 24h 25m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,772
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6245,AC22,AC722)

  • 2021/02/0112:00
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 19:46
  • ลากวาเดีย
  • 21h 46m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC7737,AC5,AC6244)

  • 2021/03/0106:30
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/03/02 (+1) 21:05
  • นาฮะ
  • 24h 35m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก นิวยอร์ก(EWR) THB30,230~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,653
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH996,UA130)

  • 2021/02/0113:10
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 18h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH1097)

  • 2021/03/0110:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/03/02 (+1) 20:00
  • นาฮะ
  • 19h 10m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,653
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA8004,UA130)

  • 2021/02/0113:10
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 18h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH1097)

  • 2021/03/0110:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/03/02 (+1) 20:00
  • นาฮะ
  • 19h 10m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB47,653
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,UA130)

  • 2021/02/0112:20
  • นาฮะ
  • 2021/02/01 17:20
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 19h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH1097)

  • 2021/03/0110:50
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2021/03/02 (+1) 20:00
  • นาฮะ
  • 19h 10m