1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB10,923

กรองตามสายการบิน

HXฮ่องกงแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB10,924
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX657,HX781)

  • 2021/03/0616:00
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 23:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 8h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX782,HX658)

  • 2021/03/1706:50
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 15:00
  • นาฮะ
  • 7h 10m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔มะนิลา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก มะนิลา(MNL) THB10,917~

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,337
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1206,PR425)

  • 2021/03/0610:25
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 18:05
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR426,NH1211)

  • 2021/03/1709:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 19:05
  • นาฮะ
  • 8h 20m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,337
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1202,PR425)

  • 2021/03/0609:35
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 18:05
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR426,NH1211)

  • 2021/03/1709:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 19:05
  • นาฮะ
  • 8h 20m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,337
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1206,PR425)

  • 2021/03/0610:25
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 18:05
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR426,NH1213)

  • 2021/03/1709:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 20:10
  • นาฮะ
  • 9h 25m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,525
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX681,PR307)

  • 2021/03/0612:00
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 21:00
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 10h 0m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR426,NH1211)

  • 2021/03/1709:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 19:05
  • นาฮะ
  • 8h 20m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,337
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1202,PR425)

  • 2021/03/0609:35
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 18:05
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 30m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR426,NH1213)

  • 2021/03/1709:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 20:10
  • นาฮะ
  • 9h 25m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,074
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH819)

  • 2021/03/0612:15
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 21:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 10h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH820,NH2159)

  • 2021/03/1709:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 21:05
  • นาฮะ
  • 10h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,122
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2158,NH819)

  • 2021/03/0611:55
  • นาฮะ
  • 2021/03/06 21:55
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 11h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH820,NH2159)

  • 2021/03/1709:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2021/03/17 21:05
  • นาฮะ
  • 10h 35m