1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,376
 • THB37,600

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,698
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE736,KE627)

  • 2021/07/1511:35
  • นาฮะ
  • 2021/07/15 20:05
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 10h 30m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE628,KE735)

  • 2021/08/0521:45
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/06 (+1) 10:20
  • นาฮะ
  • 10h 35m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔จาการ์ตา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก จาการ์ตา(CGK) THB17,376~

BRอีวีเอแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,377
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  อีวีเอแอร์ BR185,BR237)

  • 2021/07/1519:55
  • นาฮะ
  • 2021/07/16 (+1) 13:20
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 19h 25m
 • เส้นทาง 2

  อีวีเอแอร์ BR238,BR112)

  • 2021/08/0514:20
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/06 (+1) 09:15
  • นาฮะ
  • 16h 55m

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,913
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ171,OZ761)

  • 2021/07/1513:00
  • นาฮะ
  • 2021/07/15 22:15
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 11h 15m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ762,OZ172)

  • 2021/08/0523:45
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/06 (+1) 11:55
  • นาฮะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,454
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH476,NH871)

  • 2021/07/1519:15
  • นาฮะ
  • 2021/07/16 (+1) 05:05
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH836,NH2159)

  • 2021/08/0506:15
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/05 20:45
  • นาฮะ
  • 12h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,454
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH474,NH871)

  • 2021/07/1518:25
  • นาฮะ
  • 2021/07/16 (+1) 05:05
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH836,NH2159)

  • 2021/08/0506:15
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/05 20:45
  • นาฮะ
  • 12h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,406
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH476,NH871)

  • 2021/07/1519:15
  • นาฮะ
  • 2021/07/16 (+1) 05:05
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH872,NH479)

  • 2021/08/0507:00
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/05 22:45
  • นาฮะ
  • 13h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,469
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH835)

  • 2021/07/1512:20
  • นาฮะ
  • 2021/07/15 23:50
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 13h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH836,NH2159)

  • 2021/08/0506:15
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/05 20:45
  • นาฮะ
  • 12h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,406
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH476,NH871)

  • 2021/07/1519:15
  • นาฮะ
  • 2021/07/16 (+1) 05:05
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 11h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH836,NH479)

  • 2021/08/0506:15
  • ซูการ์โน-ฮัตตา
  • 2021/08/05 22:45
  • นาฮะ
  • 14h 30m