1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB8,360
 • THB21,943

กรองตามสายการบิน

HXฮ่องกงแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB8,361
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX681)

  • 2020/12/0112:00
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 13:45
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2h 45m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX658)

  • 2020/12/0511:25
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 15:00
  • นาฮะ
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔ฮ่องกง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก ฮ่องกง(HKG) THB7,998~

HRHahn Air

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,169
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกง เอ็กซ์เพรส แอร์เวย์ UO821)

  • 2020/12/0112:00
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 14:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 3h 0m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ฮ่องกง เอ็กซ์เพรส แอร์เวย์ UO638,NU65)

  • 2020/12/0512:50
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 22:30
  • นาฮะ
  • 8h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,168
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1732,NH873)

  • 2020/12/0107:30
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 13:50
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 7h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2159)

  • 2020/12/0510:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 21:10
  • นาฮะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,121
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1732,NH873)

  • 2020/12/0107:30
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 13:50
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 7h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH479)

  • 2020/12/0510:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 23:00
  • นาฮะ
  • 12h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,992
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH811)

  • 2020/12/0112:20
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 22:40
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2159)

  • 2020/12/0510:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 21:10
  • นาฮะ
  • 10h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,040
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2158,NH811)

  • 2020/12/0112:00
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 22:40
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2159)

  • 2020/12/0510:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 21:10
  • นาฮะ
  • 10h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,542
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL908,JL735)

  • 2020/12/0112:55
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 22:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 10h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7040,JL909)

  • 2020/12/0501:25
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 13:15
  • นาฮะ
  • 10h 50m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,992
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH462,NH811)

  • 2020/12/0111:10
  • นาฮะ
  • 2020/12/01 22:40
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2159)

  • 2020/12/0510:00
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/12/05 21:10
  • นาฮะ
  • 10h 10m