1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB26,197

กรองตามสายการบิน

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5428,HA458)

  • 2021/06/0117:20
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 09:55
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NH1739)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:10
  • นาฮะ
  • 12h 45m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก โฮโนลูลู(HNL) THB26,191~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5428,HA458)

  • 2021/06/0117:20
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 09:55
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NU9)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:20
  • นาฮะ
  • 12h 55m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5432,HA856)

  • 2021/06/0119:50
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 12:35
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NH1739)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:10
  • นาฮะ
  • 12h 45m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5428,HA458)

  • 2021/06/0117:20
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 09:55
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,HA5954)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:20
  • นาฮะ
  • 12h 55m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5432,HA856)

  • 2021/06/0119:50
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 12:35
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NU9)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:20
  • นาฮะ
  • 12h 55m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5432,HA856)

  • 2021/06/0119:50
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 12:35
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,HA5954)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:20
  • นาฮะ
  • 12h 55m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5426,HA864)

  • 2021/06/0115:40
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 08:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 12h 10m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NH1739)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:10
  • นาฮะ
  • 12h 45m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,480
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5426,HA864)

  • 2021/06/0115:40
  • นาฮะ
  • 2021/06/01 08:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 12h 10m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA449,NU9)

  • 2021/06/0814:25
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2021/06/09 (+1) 22:20
  • นาฮะ
  • 12h 55m