1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB11,358
 • THB34,125

กรองตามสายการบิน

HXฮ่องกงแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB11,359
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX681,HX528)

  • 2021/03/0112:00
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 18:20
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX529,HX682)

  • 2021/03/2018:30
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/21 (+1) 11:00
  • นาฮะ
  • 14h 30m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔ฮานอย ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก ฮานอย(HAN) THB11,358~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH9713)

  • 2021/03/0112:15
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 10h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9714,NH1097)

  • 2021/03/2008:40
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 20:00
  • นาฮะ
  • 9h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH462,NH9713)

  • 2021/03/0111:05
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9714,NH1097)

  • 2021/03/2008:40
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 20:00
  • นาฮะ
  • 9h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH9713)

  • 2021/03/0112:15
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 10h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9716,NH469)

  • 2021/03/2000:20
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 13:25
  • นาฮะ
  • 11h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH9713)

  • 2021/03/0112:15
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 10h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9716,NH471)

  • 2021/03/2000:20
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 14:25
  • นาฮะ
  • 12h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH462,NH9713)

  • 2021/03/0111:05
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9716,NH469)

  • 2021/03/2000:20
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 13:25
  • นาฮะ
  • 11h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH464,NH9713)

  • 2021/03/0112:15
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 10h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9714,NH479)

  • 2021/03/2008:40
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 22:55
  • นาฮะ
  • 12h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,696
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH462,NH9713)

  • 2021/03/0111:05
  • นาฮะ
  • 2021/03/01 21:00
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 11h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9716,NH471)

  • 2021/03/2000:20
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/03/20 14:25
  • นาฮะ
  • 12h 5m