1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,127

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,128
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE736,KE111)

  • 2021/04/1611:35
  • นาฮะ
  • 2021/04/17 (+1) 01:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE112,KE735)

  • 2021/04/2002:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 10:20
  • นาฮะ
  • 8h 55m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔กวม ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก กวม(GUM) THB17,127~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,286
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1200,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA137,NH2519)

  • 2021/04/2007:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:10
  • นาฮะ
  • 7h 45m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,286
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7960,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA137,NH2519)

  • 2021/04/2007:25
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:10
  • นาฮะ
  • 7h 45m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,187
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1200,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA165,NH1207)

  • 2021/04/2007:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:35
  • นาฮะ
  • 8h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,187
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1200,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA165,UA7965)

  • 2021/04/2007:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:35
  • นาฮะ
  • 8h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,187
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7960,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA165,NH1207)

  • 2021/04/2007:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:35
  • นาฮะ
  • 8h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,187
 • เส้นทาง 1

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7960,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA165,UA7965)

  • 2021/04/2007:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 14:35
  • นาฮะ
  • 8h 35m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB20,241
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1200,UA166)

  • 2021/04/1607:10
  • นาฮะ
  • 2021/04/16 15:55
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA828,NH473)

  • 2021/04/2007:00
  • แอนโทนีโอ บี. วอน แพท (กวม)
  • 2021/04/20 15:30
  • นาฮะ
  • 9h 30m