1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

โอกินาว่า(OKA) แฟรงก์เฟิร์ต(FRA)
แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) โอกินาว่า(OKA)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB46,577
 • THB29,743

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6816,QR807,QR67)

  • 2020/10/1215:50
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6037)

  • 2020/10/2216:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 09:00
  • นาฮะ
  • 34h 0m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔แฟรงก์เฟิร์ต ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) THB28,716~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6816,QR807,QR67)

  • 2020/10/1215:50
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6075)

  • 2020/10/2216:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 10:15
  • นาฮะ
  • 35h 15m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6800,QR807,QR67)

  • 2020/10/1214:20
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 30h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6037)

  • 2020/10/2216:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 09:00
  • นาฮะ
  • 34h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6800,QR807,QR67)

  • 2020/10/1214:20
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 30h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6075)

  • 2020/10/2216:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 10:15
  • นาฮะ
  • 35h 15m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6816,QR807,QR67)

  • 2020/10/1215:50
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6037)

  • 2020/10/2210:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 09:00
  • นาฮะ
  • 40h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6816,QR807,QR67)

  • 2020/10/1215:50
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6075)

  • 2020/10/2210:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 10:15
  • นาฮะ
  • 41h 15m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6800,QR807,QR67)

  • 2020/10/1214:20
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 30h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6037)

  • 2020/10/2210:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 09:00
  • นาฮะ
  • 40h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,744
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6800,QR807,QR67)

  • 2020/10/1214:20
  • นาฮะ
  • 2020/10/13 (+1) 13:40
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 30h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6075)

  • 2020/10/2210:00
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/10/24 (+2) 10:15
  • นาฮะ
  • 41h 15m