1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,640
 • THB52,250

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,641
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE736,KE631)

  • 2021/04/2011:35
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 23:30
  • มัคตัน เซบู
  • 12h 55m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE632,KE735)

  • 2021/04/2201:00
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 10:20
  • นาฮะ
  • 8h 20m

บนปฏิทิน โอกินาว่า⇔ซีบู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นาฮะ จาก ซีบู(CEB) THB16,640~

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,528
ขายหมด

สุดท้ายของบัตรนี้ถูกขายออก

 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI123,CI705)

  • 2021/04/2021:05
  • นาฮะ
  • 2021/04/21 (+1) 10:35
  • มัคตัน เซบู
  • 14h 30m
 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI706,CI122)

  • 2021/04/2211:35
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 19:55
  • นาฮะ
  • 7h 20m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB39,582
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1734,PR409)

  • 2021/04/2011:00
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR480,NH309)

  • 2021/04/2209:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 18:40
  • นาฮะ
  • 8h 30m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,054
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1734,PR409)

  • 2021/04/2011:00
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR410,NH1739)

  • 2021/04/2209:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 22:10
  • นาฮะ
  • 12h 5m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB39,582
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1732,PR409)

  • 2021/04/2007:30
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR480,NH309)

  • 2021/04/2209:10
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 18:40
  • นาฮะ
  • 8h 30m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,257
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1734,PR409)

  • 2021/04/2011:00
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 8h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR434,NH1097)

  • 2021/04/2208:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 19:45
  • นาฮะ
  • 10h 40m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB38,054
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1732,PR409)

  • 2021/04/2007:30
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR410,NH1739)

  • 2021/04/2209:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 22:10
  • นาฮะ
  • 12h 5m

PRฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB40,257
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH1732,PR409)

  • 2021/04/2007:30
  • นาฮะ
  • 2021/04/20 18:45
  • มัคตัน เซบู
  • 12h 15m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR434,NH1097)

  • 2021/04/2208:05
  • มัคตัน เซบู
  • 2021/04/22 19:45
  • นาฮะ
  • 10h 40m