1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB23,624
 • THB482,624

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,093
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL35)

  • 2020/11/0119:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL231)

  • 2020/11/0722:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 10h 0m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก สิงคโปร์(SIN) THB18,416~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,641
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH801)

  • 2020/11/0109:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 00:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH657)

  • 2020/11/0706:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/07 19:30
  • โอกายาม่า
  • 11h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,093
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL35)

  • 2020/11/0116:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 15h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL231)

  • 2020/11/0722:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 10h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,093
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL35)

  • 2020/11/0119:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 12h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL233)

  • 2020/11/0722:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 12h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,138
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH801)

  • 2020/11/0109:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 00:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH842,NH659)

  • 2020/11/0710:50
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/07 21:35
  • โอกายาม่า
  • 9h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,626
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH843)

  • 2020/11/0114:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 06:55
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 17h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH657)

  • 2020/11/0706:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/07 19:30
  • โอกายาม่า
  • 11h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,588
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH801)

  • 2020/11/0109:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 00:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH844,NH651)

  • 2020/11/0722:20
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/08 (+1) 08:50
  • โอกายาม่า
  • 9h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,641
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH801)

  • 2020/11/0109:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/02 (+1) 00:40
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH802,NH659)

  • 2020/11/0706:35
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/07 21:35
  • โอกายาม่า
  • 14h 0m