1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB28,926
 • THB62,335

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH925)

  • 2021/02/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH657)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 19:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 15m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔เสิ่นหยาง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก เสิ่นหยาง(SHE) THB28,926~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH925)

  • 2021/02/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH659)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 21:35
  • โอกายาม่า
  • 10h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH925)

  • 2021/02/1509:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH657)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 19:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH925)

  • 2021/02/1509:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 13h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH659)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 21:35
  • โอกายาม่า
  • 10h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH652,NH925)

  • 2021/02/1507:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH657)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 19:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH652,NH925)

  • 2021/02/1507:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH659)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 21:35
  • โอกายาม่า
  • 10h 20m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB29,525
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH925)

  • 2021/02/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/15 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH651)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/27 (+1) 08:50
  • โอกายาม่า
  • 21h 35m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,926
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH660,NH925)

  • 2021/02/1520:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/02/16 (+1) 21:30
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 26h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH926,NH657)

  • 2021/02/2610:15
  • เสิ่นหยาง เต๋าเซียน
  • 2021/02/26 19:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 15m