1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB49,506

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU576)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU575,JL231)

  • 2020/10/3117:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 15m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔เซี่ยงไฮ้ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก เซี่ยงไฮ้(SHA) THB13,594~

โอกายาม่า จาก เซี่ยงไฮ้(PVG) THB13,990~

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU576)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU271,JL231)

  • 2020/10/3117:05
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 20m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,MU576)

  • 2020/10/2916:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 19h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU575,JL231)

  • 2020/10/3117:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 15m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,MU576)

  • 2020/10/2916:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 19h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU271,JL231)

  • 2020/10/3117:05
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 20m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU576)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU575,JL233)

  • 2020/10/3117:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 17h 50m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,522
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU576)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 10:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU271,JL233)

  • 2020/10/3117:05
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 17h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,507
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU272)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 13:45
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 19h 40m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU575,JL231)

  • 2020/10/3117:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 15m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB49,507
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,MU272)

  • 2020/10/2919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 13:45
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 19h 40m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU271,JL231)

  • 2020/10/3117:05
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2020/11/01 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 15h 20m