1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB12,888
 • THB15,939

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,889
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748)

  • 2021/06/0410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 12:00
  • อินชอน
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE747)

  • 2021/06/0608:00
  • อินชอน
  • 2021/06/06 09:30
  • โอกายาม่า
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก โซล(ICN) THB12,882~

โอกายาม่า จาก โซล(GMP) THB15,325~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,737
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5261)

  • 2021/06/0410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 12:00
  • อินชอน
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL233)

  • 2021/06/0607:55
  • กิมโป
  • 2021/06/06 12:25
  • โอกายาม่า
  • 4h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,297
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5261)

  • 2021/06/0410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 12:00
  • อินชอน
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5260)

  • 2021/06/0608:00
  • อินชอน
  • 2021/06/06 09:30
  • โอกายาม่า
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,JL93)

  • 2021/06/0413:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 18:00
  • กิมโป
  • 4h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL233)

  • 2021/06/0607:55
  • กิมโป
  • 2021/06/06 12:25
  • โอกายาม่า
  • 4h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,519
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,JL93)

  • 2021/06/0413:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 18:00
  • กิมโป
  • 4h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5260)

  • 2021/06/0608:00
  • อินชอน
  • 2021/06/06 09:30
  • โอกายาม่า
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL95)

  • 2021/06/0416:25
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 22:00
  • กิมโป
  • 5h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL233)

  • 2021/06/0607:55
  • กิมโป
  • 2021/06/06 12:25
  • โอกายาม่า
  • 4h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,519
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL95)

  • 2021/06/0416:25
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 22:00
  • กิมโป
  • 5h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5260)

  • 2021/06/0608:00
  • อินชอน
  • 2021/06/06 09:30
  • โอกายาม่า
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,336
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5261)

  • 2021/06/0410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/06/04 12:00
  • อินชอน
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL239)

  • 2021/06/0612:05
  • กิมโป
  • 2021/06/06 18:10
  • โอกายาม่า
  • 6h 5m