1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB31,416

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,417
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL231)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 33h 20m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔โรม ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก โรม(FCO) THB31,386~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,546
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,QR6077)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 33h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,546
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6813,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL231)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 33h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,675
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6813,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,QR6077)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 33h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,417
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL237)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 15:40
  • โอกายาม่า
  • 39h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,417
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,QR807,QR131)

  • 2020/10/1210:00
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 34h 5m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL231)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 33h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,546
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6813,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL237)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 15:40
  • โอกายาม่า
  • 39h 40m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,417
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR131)

  • 2020/10/1216:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/13 (+1) 13:05
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR132,QR806,JL239)

  • 2020/10/2117:00
  • เลโอนาร์โด ดาวินชี (โรม ฟิอูมิชิโน)
  • 2020/10/23 (+2) 18:10
  • โอกายาม่า
  • 42h 10m