1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

โอกายาม่า(OKJ) ลอสแอนเจลิส(LAX)
ลอสแอนเจลิส(LAX) โอกายาม่า(OKJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB32,526
 • THB34,068

กรองตามสายการบิน

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AA170)

  • 2020/12/2210:15
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL239)

  • 2021/01/0610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 18:15
  • โอกายาม่า
  • 14h 55m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB31,221~

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AA170)

  • 2020/12/2210:15
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL231)

  • 2021/01/0600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 15h 35m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AA170)

  • 2020/12/2210:15
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,AA8489)

  • 2021/01/0610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 21:10
  • โอกายาม่า
  • 17h 50m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AA170)

  • 2020/12/2210:15
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL241)

  • 2021/01/0610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 21:10
  • โอกายาม่า
  • 17h 50m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,AA170)

  • 2020/12/2207:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 15h 35m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL239)

  • 2021/01/0610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 18:15
  • โอกายาม่า
  • 14h 55m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AA170)

  • 2020/12/2210:15
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 12h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL233)

  • 2021/01/0600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 12:25
  • โอกายาม่า
  • 18h 30m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,AA170)

  • 2020/12/2207:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 05:45
  • ลอสแอนเจลิส
  • 15h 35m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL231)

  • 2021/01/0600:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 15h 35m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,527
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,AA26)

  • 2020/12/2213:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/12/22 13:35
  • ลอสแอนเจลิส
  • 17h 30m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA27,JL239)

  • 2021/01/0610:20
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2021/01/07 (+1) 18:15
  • โอกายาม่า
  • 14h 55m