1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

โอกายาม่า(OKJ) ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON)
ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON) โอกายาม่า(OKJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB111,554
 • THB32,060

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,061
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,JL231)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LGW) THB31,174~

โอกายาม่า จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LHR) THB32,045~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,190
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6077)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,190
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6813,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,JL231)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,318
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6813,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6077)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,061
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,JL231)

  • 2020/10/1113:35
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 35h 45m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LCY) THB46,160~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,061
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR7)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 14:10
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 29h 40m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,JL231)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,190
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR3)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 12:25
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6077)

  • 2020/10/1113:35
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 35h 45m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,190
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,QR807,QR7)

  • 2020/10/0816:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/09 (+1) 14:10
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 29h 40m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6077)

  • 2020/10/1115:20
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/10/13 (+2) 09:20
  • โอกายาม่า
  • 34h 0m