1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB26,313

กรองตามสายการบิน

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6226,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1814:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,AC6269)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ลาสเวกัส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ลาสเวกัส(LAS) THB26,313~

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6226,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1814:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,NH659)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1814:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,AC6269)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1814:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 17h 20m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,NH659)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1812:40
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 50m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,AC6269)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1812:40
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 18h 50m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,NH659)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1810:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 21h 25m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,AC6269)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,314
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,AC4,AC1896)

  • 2020/11/1810:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/18 14:30
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 21h 25m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC1899,AC3,NH659)

  • 2020/11/2507:35
  • แมคคาร์แรน (ลาสเวกัส)
  • 2020/11/26 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 21h 0m