1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB27,346

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,362
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,UA902)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH657)

  • 2020/11/1810:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 19:30
  • โอกายาม่า
  • 13h 40m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔โฮโนลูลู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก โฮโนลูลู(HNL) THB27,346~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,392
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH7024)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA903,NH657)

  • 2020/11/1810:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 19:30
  • โอกายาม่า
  • 13h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,392
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,UA902)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7025,NH657)

  • 2020/11/1810:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 19:30
  • โอกายาม่า
  • 13h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,421
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH7024)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7025,NH657)

  • 2020/11/1810:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 19:30
  • โอกายาม่า
  • 13h 40m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,362
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,UA902)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7981,NH659)

  • 2020/11/1812:40
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 13h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,392
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH7024)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7981,NH659)

  • 2020/11/1812:40
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 13h 55m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,392
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,UA902)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH181,NH659)

  • 2020/11/1812:40
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 13h 55m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,421
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH7024)

  • 2020/11/1514:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/15 06:50
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 11h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH181,NH659)

  • 2020/11/1812:40
  • แดเนียลเค··สนามบินนานาชาติอิโนอุเอะ
  • 2020/11/19 (+1) 21:35
  • โอกายาม่า
  • 13h 55m