1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB135,206
 • THB54,074

กรองตามสายการบิน

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,075
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,MU522,MU5619)

  • 2021/01/1110:05
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ฮาร์บิน ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ฮาร์บิน(HRB) THB54,074~

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,090
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,MU816,MU5619)

  • 2021/01/1110:05
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,090
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL234,MU538,MU5619)

  • 2021/01/1110:05
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 15h 20m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,075
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,MU728,MU5619)

  • 2021/01/1107:20
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,075
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,MU524,MU5619)

  • 2021/01/1107:20
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,075
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,MU522,MU5619)

  • 2021/01/1107:20
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,090
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,MU816,MU5619)

  • 2021/01/1107:20
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m

MUไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB54,090
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL232,MU538,MU5619)

  • 2021/01/1107:20
  • โอกายาม่า
  • 2021/01/12 (+1) 00:25
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 18h 5m
 • เส้นทาง 2

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ MU5620,MU539,JL241)

  • 2021/03/1607:15
  • ฮาร์บิน ไทปิง
  • 2021/03/16 21:10
  • โอกายาม่า
  • 12h 55m