1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,372

กรองตามสายการบิน

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE679)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/14 21:50
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 13h 20m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE680,KE747)

  • 2021/05/2923:10
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 20m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ฮานอย ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ฮานอย(HAN) THB18,372~

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE679)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/14 21:50
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 13h 20m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE484,KE747)

  • 2021/05/2915:25
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 16h 5m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE679)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/14 21:50
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 13h 20m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE480,KE747)

  • 2021/05/2912:15
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 19h 15m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE479)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/15 (+1) 10:55
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 26h 25m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE680,KE747)

  • 2021/05/2923:10
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 20m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE483)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/15 (+1) 13:25
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 28h 55m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE680,KE747)

  • 2021/05/2923:10
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 8h 20m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE479)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/15 (+1) 10:55
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 26h 25m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE484,KE747)

  • 2021/05/2915:25
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 16h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB27,837
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL236,JL751)

  • 2021/05/1413:10
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/14 22:30
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 11h 20m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL752,JL233)

  • 2021/05/2900:10
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/29 12:25
  • โอกายาม่า
  • 10h 15m

KEโคเรียนแอร์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,373
 • เส้นทาง 1

  โคเรียนแอร์ KE748,KE483)

  • 2021/05/1410:30
  • โอกายาม่า
  • 2021/05/15 (+1) 13:25
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 28h 55m
 • เส้นทาง 2

  โคเรียนแอร์ KE484,KE747)

  • 2021/05/2915:25
  • ฮานอย (นอยไบ)
  • 2021/05/30 (+1) 09:30
  • โอกายาม่า
  • 16h 5m