1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB23,082

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,083
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH660,NH9725)

  • 2020/10/2920:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH655)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 13:25
  • โอกายาม่า
  • 11h 5m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ดานัง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ดานัง(DAD) THB23,082~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,083
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH9725)

  • 2020/10/2914:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 26h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH655)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 13:25
  • โอกายาม่า
  • 11h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,581
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH660,NH9725)

  • 2020/10/2920:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH657)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 19:30
  • โอกายาม่า
  • 17h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,083
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH9725)

  • 2020/10/2909:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 31h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH655)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 13:25
  • โอกายาม่า
  • 11h 5m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,078
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH660,NH9725)

  • 2020/10/2920:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH659)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 21:35
  • โอกายาม่า
  • 19h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,581
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH656,NH9725)

  • 2020/10/2914:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 26h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH657)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 19:30
  • โอกายาม่า
  • 17h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,083
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH660,NH9725)

  • 2020/10/2920:10
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 20h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH651)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/02 (+1) 08:50
  • โอกายาม่า
  • 30h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,581
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH654,NH9725)

  • 2020/10/2909:30
  • โอกายาม่า
  • 2020/10/30 (+1) 14:30
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 31h 0m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH9726,NH657)

  • 2020/11/0100:20
  • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
  • 2020/11/01 19:30
  • โอกายาม่า
  • 17h 10m