1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB36,834
 • THB26,654

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL77,PR1849)

  • 2020/11/0919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 10:10
  • มัคตัน เซบู
  • 16h 5m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL231)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 14h 10m

บนปฏิทิน โอกายาม่า⇔ซีบู ตรวจสอบราคาต่ำสุด

โอกายาม่า จาก ซีบู(CEB) THB26,654~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL77,PR1849)

  • 2020/11/0916:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 10:10
  • มัคตัน เซบู
  • 18h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL231)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 14h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL77,PR1849)

  • 2020/11/0919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 10:10
  • มัคตัน เซบู
  • 16h 5m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL233)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 16h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL77,PR1853)

  • 2020/11/0919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 13:25
  • มัคตัน เซบู
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL231)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 14h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL77,PR1849)

  • 2020/11/0919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 10:10
  • มัคตัน เซบู
  • 16h 5m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1854,JL78,JL231)

  • 2020/11/1314:25
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 18h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL77,PR1849)

  • 2020/11/0916:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 10:10
  • มัคตัน เซบู
  • 18h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL233)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 16h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL240,JL77,PR1853)

  • 2020/11/0916:35
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 13:25
  • มัคตัน เซบู
  • 21h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL231)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 09:25
  • โอกายาม่า
  • 14h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB26,655
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL242,JL77,PR1853)

  • 2020/11/0919:05
  • โอกายาม่า
  • 2020/11/10 (+1) 13:25
  • มัคตัน เซบู
  • 19h 20m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR1860,JL78,JL233)

  • 2020/11/1318:15
  • มัคตัน เซบู
  • 2020/11/14 (+1) 12:00
  • โอกายาม่า
  • 16h 45m