1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB31,426

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2250,JL727,8M336)

  • 2021/05/1019:00
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 18h 55m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2247)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 16:35
  • นีกาตะ
  • 21h 35m

บนปฏิทิน นีกาตะ⇔ย่างกุ้ง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นีกาตะ จาก ย่างกุ้ง(RGN) THB31,426~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2246,JL727,8M336)

  • 2021/05/1017:50
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 20h 5m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2247)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 16:35
  • นีกาตะ
  • 21h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2250,JL727,8M336)

  • 2021/05/1019:00
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 18h 55m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2251)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 18:20
  • นีกาตะ
  • 23h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2246,JL727,8M336)

  • 2021/05/1017:50
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 20h 5m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2251)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 18:20
  • นีกาตะ
  • 23h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2244,JL727,8M336)

  • 2021/05/1011:55
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 26h 0m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2247)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 16:35
  • นีกาตะ
  • 21h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB31,427
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2244,JL727,8M336)

  • 2021/05/1011:55
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 11:25
  • ย่างกุ้ง
  • 26h 0m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2251)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 18:20
  • นีกาตะ
  • 23h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,167
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2250,JL727,8M332)

  • 2021/05/1019:00
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 20:05
  • ย่างกุ้ง
  • 27h 35m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2247)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 16:35
  • นีกาตะ
  • 21h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,167
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2246,JL727,8M332)

  • 2021/05/1017:50
  • นีกาตะ
  • 2021/05/11 (+1) 20:05
  • ย่างกุ้ง
  • 28h 45m
 • เส้นทาง 2

  เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล 8M331,JL728,JL2247)

  • 2021/05/1516:30
  • ย่างกุ้ง
  • 2021/05/16 (+1) 16:35
  • นีกาตะ
  • 21h 35m