1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB20,695
 • THB15,174

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,184
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL610,JL89)

  • 2020/11/2712:45
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 19:45
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 0m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL80,JL611)

  • 2021/01/0109:00
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 16:30
  • นางาซากิ
  • 6h 30m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔เซี่ยงไฮ้ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก เซี่ยงไฮ้(PVG) THB15,174~

นางาซากิ จาก เซี่ยงไฮ้(SHA) THB16,375~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,348
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH971)

  • 2020/11/2713:50
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 21:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH974,NH785)

  • 2021/01/0112:20
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 20:00
  • นางาซากิ
  • 6h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,363
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH921)

  • 2020/11/2713:50
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 21:30
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH974,NH785)

  • 2021/01/0112:20
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 20:00
  • นางาซากิ
  • 6h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,363
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH662,NH959)

  • 2020/11/2708:25
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 16:20
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 55m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH974,NH785)

  • 2021/01/0112:20
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 20:00
  • นางาซากิ
  • 6h 40m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,357
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH971)

  • 2020/11/2713:50
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 21:10
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 20m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH968,NH661)

  • 2021/01/0101:45
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 10:15
  • นางาซากิ
  • 7h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,198
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL606,JL877)

  • 2020/11/2707:50
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 16:40
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL80,JL611)

  • 2021/01/0109:00
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 16:30
  • นางาซากิ
  • 6h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,372
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH921)

  • 2020/11/2713:50
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 21:30
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH968,NH661)

  • 2021/01/0101:45
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 10:15
  • นางาซากิ
  • 7h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,198
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL610,JL879)

  • 2020/11/2712:45
  • นางาซากิ
  • 2020/11/27 21:55
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 10h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL80,JL611)

  • 2021/01/0109:00
  • เซี่ยงไฮ้ผู่ตง
  • 2021/01/01 16:30
  • นางาซากิ
  • 6h 30m