1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB15,108

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,108
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,NH865)

  • 2020/09/1012:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:35
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH862,NH2435)

  • 2020/09/1307:40
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:50
  • นางาซากิ
  • 7h 10m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก โซล(GMP) THB15,108~

นางาซากิ จาก โซล(ICN) THB15,924~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,382
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL610,JL93)

  • 2020/09/1012:35
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:00
  • กิมโป
  • 5h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL609)

  • 2020/09/1307:55
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:25
  • นางาซากิ
  • 6h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,108
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH664,NH865)

  • 2020/09/1010:50
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:35
  • กิมโป
  • 7h 45m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH862,NH2435)

  • 2020/09/1307:40
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:50
  • นางาซากิ
  • 7h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,108
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH867)

  • 2020/09/1013:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 22:20
  • กิมโป
  • 8h 40m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH862,NH2435)

  • 2020/09/1307:40
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:50
  • นางาซากิ
  • 7h 10m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,976
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,NH865)

  • 2020/09/1012:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:35
  • กิมโป
  • 6h 30m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH864,NH2439)

  • 2020/09/1312:45
  • กิมโป
  • 2020/09/13 20:30
  • นางาซากิ
  • 7h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,382
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL612,JL95)

  • 2020/09/1015:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 22:00
  • กิมโป
  • 6h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL609)

  • 2020/09/1307:55
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:25
  • นางาซากิ
  • 6h 30m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB15,108
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2434,NH865)

  • 2020/09/1009:25
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:35
  • กิมโป
  • 9h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH862,NH2435)

  • 2020/09/1307:40
  • กิมโป
  • 2020/09/13 14:50
  • นางาซากิ
  • 7h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,382
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL610,JL93)

  • 2020/09/1012:35
  • นางาซากิ
  • 2020/09/10 18:00
  • กิมโป
  • 5h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL611)

  • 2020/09/1307:55
  • กิมโป
  • 2020/09/13 16:25
  • นางาซากิ
  • 8h 30m