1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB42,577
 • THB37,086

กรองตามสายการบิน

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,103
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,UA130)

  • 2020/09/1413:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก นิวยอร์ก(JFK) THB37,086~

นางาซากิ จาก นิวยอร์ก(EWR) THB42,311~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,132
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH7544)

  • 2020/09/1413:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,132
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,UA130)

  • 2020/09/1413:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,103
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,UA130)

  • 2020/09/1412:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 50m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,132
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,NH7544)

  • 2020/09/1412:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 50m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA131,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔นิวยอร์ก ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก นิวยอร์ก(LGA) THB42,577~

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,132
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,UA130)

  • 2020/09/1412:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 17h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH7545,NH667)

  • 2020/09/1910:40
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 2020/09/20 (+1) 18:05
  • นางาซากิ
  • 18h 25m

UAยููไนเต็ดแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,103
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,UA130)

  • 2020/09/1413:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7998,NH669)

  • 2020/09/1912:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2020/09/20 (+1) 21:15
  • นางาซากิ
  • 20h 15m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,132
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH7544)

  • 2020/09/1413:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/14 16:55
  • นูอาร์ก ลิเบอร์ตี
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ยููไนเต็ดแอร์ไลน์ UA7998,NH669)

  • 2020/09/1912:00
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี
  • 2020/09/20 (+1) 21:15
  • นางาซากิ
  • 20h 15m