1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

นางาซากิ(NGS) ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON)
ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LON) นางาซากิ(NGS)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB51,274
 • THB32,376

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR5943)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 12:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 26h 40m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1216:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 33h 25m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LHR) THB32,376~

นางาซากิ จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LGW) THB32,691~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR5943)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 12:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 26h 40m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1215:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 34h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR3)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 13:15
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1216:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 33h 25m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR5943)

  • 2020/09/0715:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 12:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1216:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 33h 25m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR3)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 13:15
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 27h 55m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1215:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 34h 20m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)(LCY) THB39,755~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR7)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 14:10
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR8,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1216:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 33h 25m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR5943)

  • 2020/09/0715:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 12:00
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1215:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 34h 20m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB32,377
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR7)

  • 2020/09/0717:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/08 (+1) 14:10
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 28h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR4,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1215:05
  • ลอนดอนฮีทโธรว์
  • 2020/09/14 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 34h 20m