1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,889
 • THB25,162

กรองตามสายการบิน

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH811)

  • 2020/09/1213:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2439)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 20:30
  • นางาซากิ
  • 10h 0m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔ฮ่องกง ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก ฮ่องกง(HKG) THB17,889~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH666,NH811)

  • 2020/09/1213:40
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 9h 35m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH669)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 21:15
  • นางาซากิ
  • 10h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,NH811)

  • 2020/09/1212:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2439)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 20:30
  • นางาซากิ
  • 10h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2438,NH811)

  • 2020/09/1212:05
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH669)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 21:15
  • นางาซากิ
  • 10h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH664,NH811)

  • 2020/09/1210:50
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2439)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 20:30
  • นางาซากิ
  • 10h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH664,NH811)

  • 2020/09/1210:50
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 12h 25m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH669)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 21:15
  • นางาซากิ
  • 10h 45m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2434,NH811)

  • 2020/09/1209:25
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 13h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH2439)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 20:30
  • นางาซากิ
  • 10h 0m

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,899
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH2434,NH811)

  • 2020/09/1209:25
  • นางาซากิ
  • 2020/09/12 22:15
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 13h 50m
 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH812,NH669)

  • 2020/09/1309:30
  • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • 2020/09/13 21:15
  • นางาซากิ
  • 10h 45m