1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

นางาซากิ(NGS) แฟรงก์เฟิร์ต(FRA)
แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) นางาซากิ(NGS)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB56,128
 • THB30,070

กรองตามสายการบิน

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,071
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR67)

  • 2020/09/1417:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/15 (+1) 13:30
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 27h 10m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1917:35
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 32h 50m

บนปฏิทิน นางาซากิ⇔แฟรงก์เฟิร์ต ตรวจสอบราคาต่ำสุด

นางาซากิ จาก แฟรงก์เฟิร์ต(FRA) THB30,070~

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,071
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR67)

  • 2020/09/1415:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/15 (+1) 13:30
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 29h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1917:35
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 32h 50m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,071
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR67)

  • 2020/09/1417:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/15 (+1) 13:30
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 27h 10m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1910:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 39h 30m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,071
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR67)

  • 2020/09/1415:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/15 (+1) 13:30
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 29h 20m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1910:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 39h 30m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,187
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR69)

  • 2020/09/1417:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/16 (+2) 07:10
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 44h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1917:35
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 32h 50m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,187
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR69)

  • 2020/09/1415:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/16 (+2) 07:10
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 47h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR68,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1917:35
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 32h 50m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,187
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6819,QR807,QR69)

  • 2020/09/1417:20
  • นางาซากิ
  • 2020/09/16 (+2) 07:10
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 44h 50m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1910:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 39h 30m

QRกาตาร์แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB30,187
 • เส้นทาง 1

  กาตาร์แอร์เวย์ QR6801,QR807,QR69)

  • 2020/09/1415:10
  • นางาซากิ
  • 2020/09/16 (+2) 07:10
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 47h 0m
 • เส้นทาง 2

  กาตาร์แอร์เวย์ QR70,QR806,QR6053)

  • 2020/09/1910:55
  • แฟรงก์เฟิร์ต
  • 2020/09/21 (+2) 09:25
  • นางาซากิ
  • 39h 30m