1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB12,071
 • THB18,494

กรองตามสายการบิน

CIไชนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,072
 • เส้นทาง 1

  ไชนาแอร์ไลน์ CI115)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ไชนาแอร์ไลน์ CI114)

  • 2021/01/0614:10
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/01/06 17:10
  • มิยะซะกิ
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน มิยะซะกิ⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มิยะซะกิ จาก ไทเป(TPE) THB12,071~

มิยะซะกิ จาก ไทเป(TSA) THB17,797~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB19,302
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:1.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5120)

  • 2021/01/0614:10
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/01/06 17:10
  • มิยะซะกิ
  • 2h 0m
  • ไม่หยุด

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,940
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL693)

  • 2021/01/0609:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/01/06 16:20
  • มิยะซะกิ
  • 5h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,063
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL814,JL2441)

  • 2021/01/0608:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/01/06 18:50
  • มิยะซะกิ
  • 8h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,940
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL695)

  • 2021/01/0609:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/01/06 18:15
  • มิยะซะกิ
  • 7h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,072
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL802,JL697)

  • 2021/01/0610:00
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/01/06 20:50
  • มิยะซะกิ
  • 9h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,063
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL814,JL2443)

  • 2021/01/0608:55
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2021/01/06 20:55
  • มิยะซะกิ
  • 11h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,940
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5129)

  • 2021/01/0218:10
  • มิยะซะกิ
  • 2021/01/02 19:45
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL96,JL697)

  • 2021/01/0609:30
  • ไทเป ซงชาน
  • 2021/01/06 20:50
  • มิยะซะกิ
  • 10h 20m