1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB7,247
 • THB12,913

กรองตามสายการบิน

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB7,249
 • เส้นทาง 1

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ157)

  • 2021/02/0312:30
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 14:10
  • อินชอน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน มิยะซะกิ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มิยะซะกิ จาก โซล(ICN) THB7,247~

มิยะซะกิ จาก โซล(GMP) THB13,500~

NHออล นิปปอน แอร์เวย์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB14,177
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:4.
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6943)

  • 2021/02/0312:30
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 14:10
  • อินชอน
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH6944)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,914
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL3626,OZ133)

  • 2021/02/0311:15
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 16:20
  • อินชอน
  • 5h 5m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB12,914
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL3634,OZ135)

  • 2021/02/0316:40
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 22:00
  • อินชอน
  • 5h 20m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,521
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH4668,OZ133)

  • 2021/02/0312:20
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 16:20
  • อินชอน
  • 4h 0m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,492
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL3622,OZ131)

  • 2021/02/0308:20
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 12:50
  • อินชอน
  • 4h 30m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,521
 • เส้นทาง 1

  ออล นิปปอน แอร์เวย์ NH4666,OZ133)

  • 2021/02/0311:20
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 16:20
  • อินชอน
  • 5h 0m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด

OZเอเชียนาแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB13,492
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL3620,OZ131)

  • 2021/02/0307:35
  • มิยะซะกิ
  • 2021/02/03 12:50
  • อินชอน
  • 5h 15m
 • เส้นทาง 2

  เอเชียนาแอร์ไลน์ OZ158)

  • 2021/02/1009:40
  • อินชอน
  • 2021/02/10 11:20
  • มิยะซะกิ
  • 1h 40m
  • ไม่หยุด