1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB39,865
 • THB28,204

กรองตามสายการบิน

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC554)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 16:09
  • ลอสแอนเจลิส
  • 20h 29m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC575,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0607:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 20h 15m

บนปฏิทิน มิยะซะกิ⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มิยะซะกิ จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB28,204~

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC554)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 16:09
  • ลอสแอนเจลิส
  • 20h 29m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC551,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0606:25
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 21h 5m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC556)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 21:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 23m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC575,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0607:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 20h 15m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC556)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 21:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 23m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC551,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0606:25
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 21h 5m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC558)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 23:12
  • ลอสแอนเจลิส
  • 27h 32m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC575,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0607:15
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 20h 15m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC558)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 23:12
  • ลอสแอนเจลิส
  • 27h 32m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC551,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0606:25
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/07 (+1) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 21h 5m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC554)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 16:09
  • ลอสแอนเจลิส
  • 20h 29m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC559,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0619:30
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/08 (+2) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 32h 0m

ACแอร์แคนาดา

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB28,204
 • เส้นทาง 1

  แอร์แคนาดา AC6224,AC4,AC556)

  • 2020/08/2811:40
  • มิยะซะกิ
  • 2020/08/28 21:03
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 23m
 • เส้นทาง 2

  แอร์แคนาดา AC559,AC3,AC6261)

  • 2020/09/0619:30
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/08 (+2) 19:30
  • มิยะซะกิ
  • 32h 0m