1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB38,420
 • THB21,003

กรองตามสายการบิน

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,004
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR210,PR432)

  • 2023/02/1405:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/14 20:10
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR427,PR209)

  • 2023/02/2813:40
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 08:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 16h 55m

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,004
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR210,PR432)

  • 2023/02/1405:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/14 20:10
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 16h 15m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR431,PR209)

  • 2023/02/2809:30
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 08:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 21h 5m

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,004
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR210,PR424)

  • 2023/02/1405:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/15 (+1) 00:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 20h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR427,PR209)

  • 2023/02/2813:40
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 08:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 16h 55m

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,004
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR210,PR424)

  • 2023/02/1405:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/15 (+1) 00:30
  • สนามบินฮาเนดะ
  • 20h 35m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR431,PR209)

  • 2023/02/2809:30
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 08:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 21h 5m

Scoot 飛行機 最安値Scoot

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,596
 • เส้นทาง 1

  Scoot TR25,TR808)

  • 2023/02/1422:30
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/15 (+1) 15:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 18h 30m
 • เส้นทาง 2

  Scoot TR809,TR18)

  • 2023/02/2816:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 11:30
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 17h 30m

บนปฏิทิน เมลเบิร์น⇔โตเกียว ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อวาลอน จาก โตเกียว(NRT) THB36,148~ อวาลอน จาก โตเกียว(HND) THB38,740~

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 飛行機 最安値ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB21,004
 • เส้นทาง 1

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR210,PR428)

  • 2023/02/1405:55
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/15 (+1) 12:40
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 32h 45m
 • เส้นทาง 2

  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ PR427,PR209)

  • 2023/02/2813:40
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 08:35
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 16h 55m

Scoot 飛行機 最安値Scoot

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,596
 • เส้นทาง 1

  Scoot TR25,TR808)

  • 2023/02/1422:30
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 2023/02/15 (+1) 15:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 18h 30m
 • เส้นทาง 2

  Scoot TR809,TR24)

  • 2023/02/2816:00
  • สนามบินนานาชาตินาริตะ
  • 2023/03/01 (+1) 20:15
  • เมลเบิร์น (ทัลลามารีน)
  • 26h 15m